Gmina Orzesze

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
informuje szanownych klientów:

W związku ze zmianą  ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180), przedłużony zostaje czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Orzesze, do dnia 10.06.2018 r.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

Na podstawie art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/474/17 Rady Miejskiej w Orzeszu, z dnia 23.11.2017 r., przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę, dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych na terenie miasta Orzesze, na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

Na podstawie art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r., tekst jednolity z dnia 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. 2015 r., poz. 139), od dnia 01.01.2017 r., do dnia 31.12.2017 r., na terenie Gminy Orzesze obowiązywać będzie poniżej zamieszczona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych:

 

Zgodnie z § 2 pkt 9 do 11 Rozporządzenia, do cen netto i stawek opłat netto dolicza się aktualny podatek od towarów i usług wprowadzony odrębnymi przepisami.

 

  1. Cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody :

 

Lp.Taryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena nettoCena z VATJednostka miary
1Gospodarstwa domoweCena za 1 m³ dostarczonej wody7,868,49zł / m³
2Pozostali odbiorcyCena za 1 m³ dostarczonej wody7,868,49zł / m³

 

Wartość opłat w rozliczeniach ryczałtowych na miesiąc, jest równa iloczynowi ilości wody ustalonej zgodnie z normą z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 14 stycznia      2002 r., w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70) oraz ceny 1 m3 wody.

 

  1. Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę :

 

Lp.WyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty z VATJednostka miary
1W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  – faktura papierowa9,089,81zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
2W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego – e-faktura5,846,31
3W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – faktura papierowa6,707,24
4W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – e-faktura3,463,74
5W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody2,813,03

 

  1. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa, wynikająca z kosztów przeprowadzenia prób technicznych przyłącza wybudowanego przez odbiorcę usług :

 

Lp.WyszczególnienieStawka opłaty nettoStawka opłaty z VATJednostka miary
1Za przyłączenie do urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa262,35283,34zł/szt.

 

Taryfa obowiązuje przez 1 rok.

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (ibok.rpwik.tychy.pl)