Gmina Bieruń

KONTROLNE BIERUŃ

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Bieruń monitoring kontrolny – styczeń 2018 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)76,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,611
Manganµg/l<550
Żelazoµg/l122200
Glinµg/l<50200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml63bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2018 r.

 

PRZEGLĄDOWY BIERUŃ

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Bieruń monitoring przeglądowy – listopad 2017 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)76,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (15)
MętnośćNTU0,591
Manganµg/l2150
Żelazoµg/l80200
Glinµg/l<50200
Jon amonowymg/l<0,060,5
Przewodność elektrycznaµS/l1702500
Wapńmg/l 25,9
Magnezmg/l 3,84
Chlorkimg/l9250
Sódmg/l4,56200
Siarczanymg/l29250
Chlor wolnymg/l0,10,3
Azotanymg/l3,550
Azotynymg/l<0,030,5
Utlenialność z KMnO4mg/l1,75
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml0bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Enterokoki kałowejtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989)
AKTUALIZACJA: kwiecień / maj 2018 r.