Gmina Brzeszcze

KONTROLNE BRZESZCZE

Średnia miesięczna z wyników badań prób wody wykonywanych na terenie gminy Brzeszcze monitoring kontrolny – luty 2018 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)7,56,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,661
Manganµg/l<550
Żelazoµg/l28200
Glinµg/l<50200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml2bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: kwiecień / maj2018 r.

 

PRZEGLĄDOWY BRZESZCZE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Brzeszcze monitoring przeglądowy – luty 2018 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)7,26,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,591
Manganµg/l1450
Żelazoµg/l47200
Glinµg/l<50200
Jon amonowymg/l<0,060,5
Przewodność elektrycznaµS/l2102500
Wapńmg/l26,7
Magnezmg/l3,92
Chlorkimg/l12250
Sódmg/l9,34200
Siarczanymg/l22250
Chlor wolnymg/l0,080,3
Azotanymg/l350
Azotynymg/l<0,030,5
Utlenialność z KMnO4mg/l1,55
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml0bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Enterokoki kałowejtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989)
AKTUALIZACJA: lipiec / sierpień 2018 r.