Gmina Kobiór

KONTROLNE KOBIÓR

Wynik badania próby wody wykonywany na tereniee gminy Kobiór monitoring kontrolny – listopad 2017r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)76,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,811
Manganµg/l<550
Żelazoµg/l83200
Glinµg/l<50200
Jon amonowymg/l<0,060,5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml7bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2018 r.

 

PRZEGLĄDOWY KOBIÓR

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Kobiór monitoring przeglądowy – sierpień 2017 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)7,76,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,771
Manganµg/l750
Żelazoµg/l136200
Glinµg/l<50200
Jon amonowymg/l<0,060,5
Przewodność elektrycznaµS/l2202500
Wapńmg/l26,6
Magnezmg/l3,94
Chlorkimg/l21250
Sódmg/l8,12200
Siarczanymg/l26250
Chlor wolnymg/l0,080,3
Azotanymg/l2,350
Azotynymg/l<0,030,5
Utlenialność z KMnO4mg/l1,25
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml30bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Enterokoki kałowejtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989)
AKTUALIZACJA:  maj / czerwiec 2018 r.