Gmina Łaziska Górne

KONTROLNE ŁAZISKA GÓRNE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Łaziska Górne monitoringi kontrolny – luty 2018 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)7,46,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,81
Manganµg/l4750
Żelazoµg/l179200
Glinµg/l<50200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml41bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2018 r.

 

PRZEGLĄDOWY ŁAZISKA GÓRNE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Łaziska Górne monitoring przeglądowy –   listopad 2017 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)7,06,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,511
Manganµg/l<550
Żelazoµg/l52200
Glinµg/l<50200
Jon amonowymg/l<0,060,5
Przewodność elektrycznaµS/l1802500
Wapńmg/l25,4
Magnezmg/l3,49
Chlorkimg/l16250
Sódmg/l6,4200
Siarczanymg/l32250
Chlor wolnymg/l0,270,3
Azotanymg/l2,750
Azotynymg/l<0,030,5
Utlenialność z KMnO4mg/l3,45
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml0bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Enterokoki kałowejtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989)
AKTUALIZACJA: kwiecień / maj 2018 r.