Gmina Orzesze

KONTROLNE ORZESZE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Orzesze monitoring kontrolny – luty 2018 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)7,46,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,861
Manganµg/l<550
Żelazoµg/l13200
Glinµg/l<50200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml8bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2018 r.

 

PRZEGLĄDOWY ORZESZE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Orzesze monitoring przeglądowy – wrzesień 2017 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)7,46,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,641
Manganµg/l<550
Żelazoµg/l52200
Glinµg/l<50200
Jon amonowymg/l<0,060,5
Przewodność elektrycznaµS/l2302500
Wapńmg/l25,4
Magnezmg/l3,49
Chlorkimg/l13250
Sódmg/l10,9200
Siarczanymg/l34250
Chlor wolnymg/l0,110,3
Azotanymg/l4,950
Azotynymg/l<0,030,5
Utlenialność z KMnO4mg/l1,45
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml2bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Enterokoki kałowejtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989)
AKTUALIZACJA: kwiecień / maj 2018 r.