Twardość wody

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. informuje, że twardość wody podawanej do sieci w rejonie obsługiwanym przez Spółkę mieści się w przedziale 70-130 mg/l CaCO3, jest to woda miękka.
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989).

Twardość wody podawanej przez RPWiK Tychy S.A.
70 – 130mg / l CaCO3(jednostka polska)
0,69 – 1,3mmol/ l(jednostka polska)
3,9 – 7,3oDH(stopnie niemieckie)
4,9 – 9,1oC(Clarka – stopnie angielskie)
6,9 – 13oF(stopnie francuskie)
69,4 – 129,9ppm(stopnie USA)