Gmina Tychy

KONTROLNE TYCHY

Średnia miesięczna z wyników badań prób wody wykonywanych na terenie miasta Tychy monitoring kontrolny – luty 2018 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,46,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,471
Manganµg/l<550
Żelazoµg/l23200
Glinµg/l<50200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72hjtk/1ml8bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2018 r.

 

PRZEGLĄDOWY TYCHY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Tychy monitoring przeglądowy – grudzień 2017 r.
ParametrJednostkaWynik badańDopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)76,5-9,5
Zapachakceptowalnyakceptowalny
Smakakceptowalnyakceptowalny
Barwamg/l Ptakceptowalna (5)akceptowalna (<15)
MętnośćNTU0,611
Manganµg/l<550
Żelazoµg/l66200
Glinµg/l<50200
Jon amonowymg/l<0,060,5
Przewodność elektrycznaµS/l2002500
Wapńmg/l26,5
Magnezmg/l4
Chlorkimg/l14250
Sódmg/l12,4200
Siarczanymg/l41250
Chlor wolnymg/l0,040,3
Azotanymg/l1,250
Azotynymg/l<0,030,5
Utlenialność z KMnO4mg/l1,65
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C± 2°C po 72h
jtk/1ml17bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy colijtk/100ml00
Bakterie Escherichia colijtk/100ml00
Clostridium perfringensjtk/100ml00
Enterokoki kałowejtk/100ml00
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2018 r.