Zakres działalności spółki

Aktualnie RPWiK Tychy S.A.:

 1. Obsługuje prawie 37 tysięcy przyłączy wodociągowych.
 2. Obsługuje:
  • 6 miast: Tychy, Bieruń, Brzeszcze, Lędziny, Łaziska Górne i Orzesze
  • 3 gminy: Wyry, Kobiór, Bojszowy,
   w sumie ok. 250.000 mieszkańców.
 3. Posiada 4 oddziały:
  • Tychy
  • Łaziska
  • Brzeszcze
  • Bieruń
 4. Zaopatruje się w wodę w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów S.A. w Katowicach,
 5. Eksploatuje:
  • 1.469 km sieci wodociągowej,
  • 18 km sieci kanalizacyjnej,
 6. Zatrudnia, 321 pracowników,
 7. Posiada ponad 180 jednostek samojezdnych specjalistycznego sprzętu, w tym samochody dostawcze wody, wysokociśnieniowe samochody do asenizacji, samochody ze sprzętem do prześwietlania kanalizacji, lokalizacji awarii, a także sprzęt do wykonawstwa inżynieryjnego najnowszych technologii budowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Świadczy kompleksowe usługi z zakresu szeroko rozumianej gospodarki wodno-ściekowej, budowy i eksploatacji sieci.

Dziś funkcjonowanie takich firm jak RPWiK Tychy S.A. nie jest łatwe. Rosną – co oczywiste – wymagania klientów, rosną koszty związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę. Aby tym wymaganiom sprostać RPWiK Tychy S.A. postawiło na nowoczesność w działaniu, modernizację sieci i sprzętu, daleko idące ułatwienia w obsłudze klienta. Firma stosuje procedury funkcjonowania, zapewniające najwyższe standardy branżowe. Kładzie nacisk na szkolenie kadry pracowniczej. W każdym z czterech oddziałów eksploatacyjnych funkcjonują punkty obsługi klienta. Wykorzystuje się system elektronicznego monitoringu obiektów i zdalnego odczytywania urządzeń pomiarowych.