Bezpieczeństwo wody pitnej

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Bezpieczeństwo wody pitnej

Dodano:

„Tyskie Wodociągi”, jak również jednostki kontrolujące, tj. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu, na bieżąco badają jakość dostarczanej wody, czuwając nad jej najwyższą jakością. Woda dostarczana na całym obszarze działalności Przedsiębiorstwa spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294), a zatem nie ma żadnych obaw, co do jej spożywania, również prosto z kranu.

Wychodząc naprzeciw coraz częściej pojawiającemu się zainteresowaniu Odbiorców, dotyczącemu jakości dostarczanej im wody, spowodowanemu zagrożeniami sanitarnymi (koronawirus, Legionella) informujemy, że „Tyskie Wodociągi” są w trakcie opracowywania Planu Bezpieczeństwa Wody. Plan ten (Water Safety Plan – WSP), to system bezpieczeństwa jej dostawy i jest zalecany do wdrożenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Jego wprowadzenie podnosi poziomy zabezpieczenia stabilności i bezpieczeństwa dostawy wody, modelowania analizy jej jakości oraz oceny ryzyka jej zaburzenia, w całym obszarze układu zaopatrzenia w wodę Przedsiębiorstwa (tj. ujęcia wody, uzdatniania, dystrybucji). W efekcie, jego opracowanie podniesie dzisiejszy, wysoki już poziom zabezpieczeń dostawy wody dla odbiorców Przedsiębiorstwa, ponad wymagane przepisami standardy.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń