Algorytm określania wartości zakupu infrastruktury wodociągowej przez RPWiK Tychy S.A. (obowiązuje od 18.02.2019 r.)

Wzór wartości wykupu przewodu wodociągowego:

W = D * WK
gdzie:

W – wartość wykupu przewodu wodociągowego,
D – przewidywany dochód roczny,
WK – współczynnik kapitalizacji prostej (11,92).

Wzór na wyliczenie przewidywanego dochodu rocznego (D):
D = k*A*B*S
C*Dkoszt
gdzie:

k – koszty dodatkowe (projektowanie, przygotowanie i uzgadnianie) (1,07),
A – współczynnik wykorzystania przewodu wodociągowego,
B – współczynnik wieku przewodu wodociągowego,
SC – stawka czynszu (3,5% – 4,5%),
Dkoszt – wydatki inwestycyjne.

A – współczynnik wykorzystania przewodu wodociągowego, na terenie działalności RPWiK Tychy S.A.:

  • 1,10 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m przewodu, wyższa niż 10 m3/m*rok,
  • 1,00 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m przewodu, powyżej 5 do 10 m3/m*rok,
  • 0,90 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m przewodu, niższa niż 5 m3/m*rok.

B – współczynnik wieku przewodu wodociągowego:

  • 1,00 – do 2 lat,
  • 0,95 – powyżej 2 lat do 5 lat,
  • 0,90 – powyżej 5 lat do 10 lat,
  • 0,80 – powyżej 10 lat do 20 lat,
  • 0,70 – powyżej 20 lat.