Algorytm określania wartości wykupu przewodu wodociągowego

Algorytm określania wartości zewnętrznych przewodów wodociągowych położonych na terenie działania RPWiK Tychy S.A., na potrzeby procedury ich nabycia od osób fizycznych lub prawnych, które wybudowały te przewody z własnych środków i są ich właścicielami

Wzór wartości wykupu przewodu wodociągowego:
W = D * W
K
gdzie:

W – wartość wykupu przewodu wodociągowego,
D – przewidywany dochód roczny,
WK – współczynnik kapitalizacji prostej (11,92).

Wzór na wyliczenie przewidywanego dochodu rocznego (D):
D = k*A*B*S
C*Dkoszt
gdzie:

k – koszty dodatkowe (projektowanie, przygotowanie i uzgadnianie) (1,07),
A – współczynnik wykorzystania przewodu wodociągowego,
B – współczynnik wieku przewodu wodociągowego,
SC – stawka czynszu (4,5%),
Dkoszt – wydatki inwestycyjne.

A – współczynnik wykorzystania przewodu wodociągowego, na terenie działalności RPWiK Tychy S.A.:

  • 1,10 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m przewodu, wyższa niż 10 m3/m*rok,
  • 1,00 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m przewodu, powyżej 5 do 10 m3/m*rok,
  • 0,90 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m przewodu, niższa niż 5 m3/m*rok.

B – współczynnik wieku przewodu wodociągowego:

  • 1,00 – do 2 lat,
  • 0,95 – powyżej 2 lat do 5 lat,
  • 0,90 – powyżej 5 lat do 10 lat,
  • 0,80 – powyżej 10 lat do 20 lat,
  • 0,70 – powyżej 20 lat.