Gmina Brzeszcze

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
informuje szanownych klientów:

 

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1152), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.9/1.2018.IS, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 4 września 2018 r. na terenie gminy Brzeszcze obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa (na trzy lata), dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych.

I rok:

  1. W okresie od 28.09.2018 r. do 27.09.2019 r. cena za 1 m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 7,88 8,51 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,36 10,11 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 7,88 8,51 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,67 6,12 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 7,88 8,51 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 7,88 8,51 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,45 3,73 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 7,88 8,51 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,36 10,11 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 7,88 8,51 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,67 6,12 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 7,88 8,51 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 7,88 8,51 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,45 3,73 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

  1. W okresie od 28.09.2019 r. do 27.09.2020 r. cena za 1 m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 7,94 8,58 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,34 10,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 7,94 8,58 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,64 6,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 7,94 8,58 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 7,94 8,58 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,44 3,72 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 7,94 8,58 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,34 10,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 7,94 8,58 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,64 6,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 7,94 8,58 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 7,94 8,58 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,44 3,72 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

  

  1. W okresie od 28.09.2020 r. do 27.09.2021 r. cena za 1 m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 8,07 8,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,33 10,08 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 8,07 8,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,62 6,07 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 8,07 8,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 8,07 8,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,43 3,70 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 8,07 8,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,33 10,08 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 8,07 8,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,62 6,07 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 8,07 8,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 8,07 8,72 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,43 3,70 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

Taryfowe grupy odbiorców usług

 W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono osiem taryfowych grup odbiorców, których charakterystykę obrazuje poniższa tabela:

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
Gospodarstwa domowe I Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe II Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Gospodarstwa domowe III Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe IV Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy I Pozostali  – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy II Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy III Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy IV Wszyscy Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

 

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)