Gmina Łaziska Górne

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późniejszymi zmianami), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna
informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RET.070.7.12.2018.EK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 24 kwietnia 2018 r. na terenie gminy Łaziska Górne obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa (na trzy lata), dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych.

 

I rok:

 

  1. W okresie od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r. cena za 1 m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
1 Gospodarstwa domowe Cena za 1 m³ dostarczonej wody 6,86 7,41 zł / m³
2 Pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ dostarczonej wody 6,86 7,41 zł / m³

 

  1. W okresie od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
1 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  – faktura papierowa 9,36 10,11 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
2 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego – e-faktura 5,67 6,12
3 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – faktura papierowa 7,14 7,71
4 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – e-faktura 3,45 3,73

 

II rok:

  1. W okresie od 22.05.2019 r. do 21.05.2020 r. cena za 1 m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
1 Gospodarstwa domowe Cena za 1 m³ dostarczonej wody 6,86 7,41 zł / m³
2 Pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ dostarczonej wody 6,86 7,41 zł / m³

 

  1. W okresie od 22.05.2019 r. do 21.05.2020 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
1 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  – faktura papierowa 9,34 10,09 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
2 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego – e-faktura 5,64 6,09
3 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – faktura papierowa 7,14 7,71
4 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – e-faktura 3,44 3,72

 

III rok:

  1. W okresie od 22.05.2020 r. do 21.05.2021 r. cena za 1 m3dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza wynosi:

 

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena z VAT Jednostka miary
1 Gospodarstwa domowe Cena za 1 m³ dostarczonej wody 6,89 7,44 zł / m³
2 Pozostali odbiorcy Cena za 1 m³ dostarczonej wody 6,89 7,44 zł / m³

 

  1. W okresie 22.05.2020 r. do 21.05.2021 r. stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę wynosi:

 

Lp. Wyszczególnienie Stawka opłaty netto Stawka opłaty z VAT Jednostka miary
1 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego  – faktura papierowa 9,33 10,08 zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy
2 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego – e-faktura 5,62 6,07
3 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – faktura papierowa 7,14 7,71
4 W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym – e-faktura 3,43 3,70

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (ibok.rpwik.tychy.pl)