Gmina Bojszowy

KONTROLNE BOJSZOWY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Bojszowy monitoring kontrolny – wrzesień 2018r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 6,8 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,48 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 36 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 22 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: grudzień 2018 r.

 

PRZEGLĄDOWY BOJSZOWY

Wynik badania próby wody wykonywany  na terenie gminy Bojszowy monitoring przeglądowy – maj 2018r..
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 6,9 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,92 1
Mangan µg/l <10 50
Żelazo µg/l 127 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 210 2500
Wapń mg/l 29,8
Magnez mg/l 3,72
Chlorki mg/l 11 250
Sód mg/l 8,41 200
Siarczany mg/l 12 250
Chlor wolny mg/l 0,11 0,3
Azotany mg/l 9,3 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,8 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 3 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: 2019 r.