Gmina Bojszowy

KONTROLNE BOJSZOWY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Bojszowy monitoring kontrolny – grudzień 2018r.
       
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)   7,4 6,5-9,5
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Smak   akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,36 1
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 33 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
       
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
       
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2019 r.    

 

PRZEGLĄDOWY BOJSZOWY

Wynik badania próby wody wykonywany  na terenie gminy Bojszowy monitoring przeglądowy – maj 2018r..
       
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)   6,9 6,5-9,5
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Smak   akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,92 1
Mangan µg/l <10 50
Żelazo µg/l 127 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 210 2500
Wapń mg/l 29,8  
Magnez mg/l 3,72  
Chlorki mg/l 11 250
Sód mg/l 8,41 200
Siarczany mg/l 12 250
Chlor wolny mg/l 0,11 0,3
Azotany mg/l 9,3 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,8 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 3 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
       
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
       
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2019 r.