Gmina Bojszowy

KONTROLNE BOJSZOWY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Bojszowy monitoring kontrolny – marzec 2018r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,4 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,61 1
Mangan µg/l 14 50
Żelazo µg/l 66 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 5 bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: lipiec / sierpień 2018 r.

 

PRZEGLĄDOWY BOJSZOWY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Bojszowy monitoring przeglądowy –   czerwiec 2017 r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 6,8 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,96 1
Mangan µg/l <10 50
Żelazo µg/l 32 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 200 2500
Wapń mg/l 29,8
Magnez mg/l 4,34
Chlorki mg/l 14 250
Sód mg/l 5,47 200
Siarczany mg/l 23 250
Chlor wolny mg/l 0,11 0,3
Azotany mg/l 1,1 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,3 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 9 bez nieprawidłowych zmian (<100)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz.U. z dnia 27.11.2015r. Poz. 1989)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2018 r.