Gmina Brzeszcze

KONTROLNE BRZESZCZE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Brzeszcze monitoring kontrolny –  sierpień 2019r.
       
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)   7 6,5-9,5
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Smak   akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,4 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 5 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
       
       
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
       
AKTUALIZACJA: wrzesień/październik 2019 r.    

PRZEGLĄDOWY BRZESZCZE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Brzeszcze monitoring przeglądowy – maj 2019 r.
       
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)   7,5 6,5-9,5
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Smak   akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,24 1
Mangan µg/l 10 50
Żelazo µg/l 167 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 160 2500
Wapń mg/l 26,7  
Magnez mg/l 2,82  
Chlorki mg/l 10 250
Sód mg/l 4,02 200
Siarczany mg/l 15 250
Chlor wolny mg/l 0,07 0,3
Azotany mg/l 2,4 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,5 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 8 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
       
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
       
AKTUALIZACJA: wrzesień/październik 2019 r.