Gmina Brzeszcze

KONTROLNE BRZESZCZE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Brzeszcze monitoring kontrolny –  kwiecień 2019r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,5 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,25 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 21 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: czerwiec / lipiec 2019 r.

PRZEGLĄDOWY BRZESZCZE

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Brzeszcze monitoring przeglądowy – lipiec 2018 r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,2 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,84 1
Mangan µg/l 12 50
Żelazo µg/l 135 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 240 2500
Wapń mg/l 26,7
Magnez mg/l 3,89
Chlorki mg/l 12 250
Sód mg/l 9,26 200
Siarczany mg/l 18 250
Chlor wolny mg/l 0,03 0,3
Azotany mg/l 3,2 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 2 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 6 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2019 r.