Gmina Kobiór

KONTROLNE KOBIÓR

Wynik badania próby wody wykonywany na tereniee gminy Kobiór monitoring kontrolny – grudzień 2018r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,34 1
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 81 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2019 r.

PRZEGLĄDOWY KOBIÓR

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Kobiór monitoring przeglądowy –  maj 2018r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,1 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,96 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 63 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 240 2500
Wapń mg/l 26,6
Magnez mg/l 3,47
Chlorki mg/l 20 250
Sód mg/l 11,3 200
Siarczany mg/l 14 250
Chlor wolny mg/l 0,11 0,3
Azotany mg/l 6,3 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,9 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 10 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA:  maj / czerwiec 2019 r.