Gmina Kobiór

KONTROLNE KOBIÓR

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Kobiór monitoring kontrolny – listopad 2019r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,49 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: lipiec / sierpień 2020r.

PRZEGLĄDOWY KOBIÓR

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Kobiór monitoring przeglądowy –  maj 2019r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,2 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 36 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l 0,08 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 160 2500
Wapń mg/l 26,6
Magnez mg/l 2,92
Chlorki mg/l 8 250
Sód mg/l 6,77 200
Siarczany mg/l 13 250
Chlor wolny mg/l 0,06 0,3
Azotany mg/l 1,8 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,7 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 2 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2020r.