Gmina Lędziny

KONTROLNE LĘDZINY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Lędziny monitoring kontrolny –  maj 2018r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,74 1
Mangan µg/l 5 50
Żelazo µg/l 33 200
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 0 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: czerwiec / lipiec 2018r.

 

PRZEGLĄDOWY LĘDZINY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Lędziny monitoring przeglądowy – kwiecień 2018 r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,1 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,46 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 85 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 210 2500
Wapń mg/l 26,7
Magnez mg/l 3,85
Chlorki mg/l 14 250
Sód mg/l 9,81 200
Siarczany mg/l 8,38 250
Chlor wolny mg/l 0,28 0,3
Azotany mg/l 4,2 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 2 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 18 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: wrzesień / październik 2018 r.