Gmina Wyry

KONTROLNE WYRY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Wyry monitoring kontrolny – grudzień 2018 r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,6 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,36 1
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l 0,06 0,5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 53 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2019 r.

PRZEGLĄDOWY WYRY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Wyry monitoring przeglądowy – maj 2018r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,96 1
Mangan µg/l 38 50
Żelazo µg/l 170 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,06 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 230 2500
Wapń mg/l 25,9
Magnez mg/l 3,29
Chlorki mg/l 22 250
Sód mg/l 11,4 200
Siarczany mg/l 26 250
Chlor wolny mg/l 14 0,3
Azotany mg/l 6,7 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,5 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 15 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2019 r.