Gmina Tychy

KONTROLNE TYCHY

Średnia miesięczna z wyników badań prób wody wykonywanych na terenie miasta Tychy monitoring kontrolny – styczeń 2020r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,2 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,43 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 3 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: luty / marzec 2020r.

PRZEGLĄDOWY TYCHY

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Tychy monitoring przeglądowy – listopad 2019r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,66 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l <10 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,060 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 250 2500
Wapń mg/l 26,5
Magnez mg/l 4,74
Chlorki mg/l 13 250
Sód mg/l 10,6 200
Siarczany mg/l 210 250
Chlor wolny mg/l 0,1 0,3
Azotany mg/l 2,4 50
Azotyny mg/l <0,03 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,2 5
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C± 2°C po 72h
jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: marzec / kwiecień 2020r.