Koszty upomnienia

Koszty upomnienia

„Tytułem odszkodowania za rzeczywiście poniesione koszty, zwane „kosztami upomnienia”, związane z jednorazowym wystawieniem i wysyłką do odbiorcy, przedsiębiorstwo nalicza:

–              wezwania do zapłaty w kwocie 7,00 zł.

–              przedsądowe wezwania do zapłaty w kwocie 12,00 zł.,

w związku z nieuregulowaniem należności z tytułu zrealizowanej przez RPWiK Tychy S.A. usługi, (art. 471 ustawy Kodeks Cywilny oraz kalkulacja wewnętrzna)”.