Postępowanie Odbiorcy przy zakłóceniu jakości wody

Instrukcja postępowania Odbiorcy, przy zakłóceniu jakości wody

  1. W przypadku stwierdzenia dostawy wody, co do jakości której Odbiorca wnosi zastrzeżenia, powinien On niezwłocznie (telefonicznie) poinformować o zaistniałym zdarzeniu służby RPWiK Tychy S.A. (dyspozytor), pod nr tel. (32) 325 70 00 lub 994.
  2. W przypadku przywrócenia dostawy wody, po przerwie związanej z czasowym wyłączeniem jej zasilania, np. z awarią sieci wodociągowej, należy bezwzględnie zachować szczególną ostrożność podczas uruchamiania urządzeń wrażliwych na jakość wody (pralka, zmywarka, podgrzewacz wody, itp.)
  3. W przypadku ewentualnego stwierdzenia szkody, której bezpośrednią przyczyną okaże się dostarczenie przez RPWiK Tychy S.A. wody o obniżonej jakości, należy o tym fakcie niezwłocznie (telefonicznie i równocześnie pisemnie) poinformować służby RPWiK Tychy S.A. (dyspozytor), pod nr tel. (32) 325 70 00 lub 994.
  4. Odbiorca zgłaszający szkodę, zobowiązany jest do zachowania dowodów rzeczowych zaistniałej szkody, w postaci uszkodzonego mienia, do czasu zakończenia czynności wyjaśniających zdarzenie a w przypadku stwierdzenia sprawstwa RPWiK Tychy S.A., do czasu zamknięcia procesu likwidacyjnego.