Kompleksowe usługi w zakresie geodezji

 

teodolit_x200a
  • Wykonanie aktualizacji mapy do celów projektowych
  • Geodezyjne pomiary powykonawcze
  • Obsługa geodezyjna inwestycji
  • Wyznaczanie granic nieruchomości
  • Wykonywanie podziału nieruchomości

Szczegółowe informacje dostępne w Dziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych – Geodezja : tel. 32/325-70-74, pok. nr 34.