Kompleksowe wykonywanie projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

projektowanie_big_x200
  • Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, bez aktualizacji mapy do celów projektowych
  • Wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, z aktualizacją mapy do celów projektowych

Szczegółowe informacje dostępne w Dziale Inwestycji i Funduszy Pomocowych-Pracownia Projektowa:
tel.32/325-70-65, 32/325-70-40, pok. nr 35.