Wzór wartości wykupu sieci wodociągowej

Algorytm obliczania wartości wykupu, przez RPWiK Tychy S.A., urządzeń wodociągowych wybudowanych przez odbiorcę wody, z jego własnych środków

Wzór wartości wykupu sieci wodociągowej:
W = D * WK
gdzie:

W – wartość wykupu sieci wodociągowej,
D – przewidywany dochód roczny,
WK – współczynnik kapitalizacji prostej (11,92).

Wzór na wyliczenie przewidywanego dochodu rocznego (D):
D = k*A*B*SC*Dkoszt
gdzie:

k – koszty dodatkowe (projektowanie, uzgadnianie, nadzór i odbiór inwestycji) (1,07),
A – współczynnik wykorzystania sieci wodociągowej,
B – współczynnik wieku sieci,
SC – stawka czynszu (4,5%),
Dkoszt – wydatki inwestycyjne.

A – współczynnik wykorzystania sieci wodociągowej, na terenie działalności RPWiK Tychy S.A.:

  • 1,10 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, wyższa niż 10 m3/m*rok,
  • 1,00 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, powyżej 5 do 10 m3/m*rok,
  • 0,90 – ilość sprzedanej wody, przypadająca na 1 m sieci, niższa niż 5 m3/m*rok.

B – współczynnik wieku sieci wodociągowej:

  • 1,00 – do 2 lat,
  • 0,95 – powyżej 2 lat do 5 lat,
  • 0,90 – powyżej 5 lat do 10 lat,
  • 0,80 – powyżej 10 lat do 20 lat,
  • 0,70 – powyżej 20 lat.