Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Cennik usług RPWiK Tychy S.A.

(obowiązuje od 14.12.2022r.)

 

L.p. Wyszczególnienie  Cena usługi netto w PLN  Cena usługi brutto
(z podatkiem VAT) w PLN 
1 Uzgodnienie lokalizacji inwestycji budowlanych wg kalkulacji indywidualnej 
2 Sporządzenie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej, przyłączy i węzłów wodomierzowych  160,00 172,80
3 Uzgodnienie branżowe – potwierdzenie przebiegu sieci wodociągowej wg kalkulacji indywidualnej 
4 Uzgodnienie projektu (aneksu do projektu) budowy/przebudowy urządzeń wodociągowych – (nie dotyczy nowo budowanych przyłączy wodociągowych) 133,00 143,64
5 Wydanie duplikatów dokumentów  wg kalkulacji indywidualnej 
6 Usługi laboratoryjne wg kalkulacji indywidualnej 
7 Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem* (w dni robocze):    
Koszt montażu i demontażu wodomierza 171,00 210,33
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 3,23 3,98
Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem* (w dni wolne): wg kalkulacji indywidualnej 
Koszt montażu i demontażu wodomierza
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
*Do usługi dolicza się opłatę za korzystanie ze stołu legalizacyjnego oraz opłatę dla Urzędu Miar    
8 Monitoring ciśnienia i przepływu wody wraz z analizą wg kalkulacji indywidualnej 
9 Diagnostyka sieci wodociągowej lub Trasowanie sieci wodociągowej lub Badanie szczelności sieci wodociągowej wg kalkulacji indywidualnej 

10 Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu wg kalkulacji indywidualnej 
11 Usługa teleinspekcji sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych, kamerą wpychaną wg kalkulacji indywidualnej 
12 Wykonanie kopii płyty DVD 37,00 45,51
13 Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza domowego, bez aktualizacji mapy:    
przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 1 289,00 1 585,47
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 1 934,00 2 378,82
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + kanalizacji deszczowej 2 127,00 2 616,21
14 Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej:    
do 0,5 hektara 991,00 1 218,93
powyżej 0,5 hektara wg kalkulacji indywidualnej 
15 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej):    
przyłącza wodociągowego 694,00 853,62
przyłącza kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  733,00 901,59
przyłącza wodociągowego + przyłącza kanalizacyjnego 1 055,00 1 297,65
przyłącza wodociągowego + przyłącza kanalizacyjnego + przyłącza kanalizacji deszczowej 1 249,00 1 536,27
16 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej) sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej wg kalkulacji indywidualnej
17 Wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości gruntowej:    
na dwie części 2 150,00 2 644,50
za każdą następną część 516,00 634,68
18 Pomiar geodezyjny (powykonawczy) budynku wraz z przyłączami 2 021,00 2 485,83
19 Plombowanie wodomierza (dotyczy przypadków zerwania lub uszkodzenia plomb Przedsiębiorstwa z winy odbiorcy) lub rozplombowanie wodomierza  65,00 70,20
20 Weryfikacja zgodności zabudowy wodomierza przy punkcie czerpalnym, z obowiązującymi warunkami (wymogami) technicznymi  wg kalkulacji indywidualnej 
za każdy następny wodomierz przy punkcie czerpalnym
21 Odbiór przebudowy węzła wodomierzowego w obiekcie budowlanym – zmiana lokalizacji wg kalkulacji indywidualnej 
22 Zmiana lokalizacji węzła wodomierzowego (dotyczy wniosku odbiorcy) koszt usługi wyceniany indywidualnie, wg kosztorysu powykonawczego 
23 Odcięcie lub przywrócenie dostawy wody poprzez zakręcenie lub odkręcenie zasuwy   61,00 65,88
24 Odcięcie lub przywrócenie dostawy wody poprzez zakręcenie lub odkręcenie zasuwy z montażem/demontażem wodomierza 92,00 99,36
25 Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji w zbliżeniu kolizji z infrastrukturą przedsiębiorstwa (stawka godzinowa) 100,00 123,00
26 Pełnienie gotowości do sprawowania nadzoru branżowego  45,00 55,35
27 Montaż dodatkowego wodomierza (podlicznika) wg kalkulacji indywidualnej opartej na rzeczywistym obmiarze robót i bazie czynników cenotwórczych z okresu realizacji 
28 Wykonanie węzła wodomierzowego (poza działalnością taryfową) 
29 Usługa lokalizacji przyłącza poprzez zadymianie:     
stawka godzinowa, w dni robocze wg kalkulacji indywidualnej 
stawka godzinowa, w dni wolne
30 Dowóz wody (stawka za usługę w dni robocze) – dotyczy dostawy wody do 7 m3*    
Strefa I – teren działalności przedsiębiorstwa do 10 km od siedziby  324,00 349,92
Strefa II – teren działalności przedsiębiorstwa do 20 km od siedziby  486,00 524,88
Strefa III – teren działalności przedsiębiorstwa do 30 km od siedziby  648,00 699,84
Gminy spoza terenu działalości przedsiębiorstwa
Dowóz wody  (stawka za usługę w dni wolne) – dotyczy dostawy wody do 7 m3*
* dodatkowo dolicza się koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)
31 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni robocze) 457,00 493,56
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 7,61 8,22
1 minuta postoju pojazdu * 4,53 4,89
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji indywidualnej 
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.    
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)    
32 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni robocze) 482,00 520,56
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 7,61 8,22
1 minuta postoju pojazdu * 5,05 5,46
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji indywidualnej 
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.    
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)    
33 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji nowowybudowanej samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (w dni robocze):
Cena usługi – stawka za 1 mb
do Ø 315 16,00 17,28
powyżej Ø 315 do Ø 500 22,00 23,76
powyżej Ø 600 do Ø 800 29,00 31,32
powyżej Ø 800 do negocjacji
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 8,00 8,64
1 minuta postoju pojazdu * 6,00 6,48
Zleceniodawca usługi we własnym zakresie zapewnia odbiór ścieków.    
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)    
34 Opróżnienie osadnika wraz z wywozem ścieków samochodem specjalistycznym wg kalkulacji indywidualnej, zależnej od stopnia złożoności usługi

* postój z winy zleceniodawcy

 

W zależności od wielkości zleceń, istnieje możliwość negocjacji cen.
Cennik obowiązuje do odwołania, poprzez wprowadzenie nowego cennika.

 

Poniżej pełny cennik w postaci pliku pdf dostępny również w zakładce Pliki do pobrania

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń