Cennik usług RPWiK Tychy S.A.

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Cennik usług RPWiK Tychy S.A.

(obowiązuje od 24.04.2024r.)

 

L.p. Wyszczególnienie  Cena usługi netto w PLN  Cena usługi brutto
(z podatkiem VAT) w PLN 
1 Uzgodnienie lokalizacji inwestycji budowlanych wg kalkulacji indywidualnej 
2 Sporządzenie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej, przyłączy i węzłów wodomierzowych  189,00 204,12
3 Uzgodnienie branżowe – potwierdzenie przebiegu sieci wodociągowej wg kalkulacji indywidualnej 
4 Uzgodnienie projektu (aneksu do projektu) budowy/przebudowy urządzeń wodociągowych – (nie dotyczy nowo budowanych przyłączy wodociągowych) 158,00 170,64
5 Wydanie kopii/duplikatów dokumentów  wg kalkulacji indywidualnej 
6 Usługi laboratoryjne wg kalkulacji indywidualnej 
7 Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem* (w dni robocze):    
Koszt montażu i demontażu wodomierza 203,00 249,69
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 3,62 4,45
Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem (w dni wolne): wg kalkulacji indywidualnej
Koszt montażu i demontażu wodomierza wg kalkulacji indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km wg kalkulacji indywidualnej
Do usługi dolicza się opłatę za korzystanie ze stołu legalizacyjnego oraz opłatę dla Urzędu Miar
8 Monitoring ciśnienia i przepływu wody wraz z analizą wg kalkulacji indywidualnej 
9 Diagnostyka sieci wodociągowej lub Trasowanie sieci wodociągowej lub Badanie szczelności sieci wodociągowej wg kalkulacji indywidualnej 
10 Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu wg kalkulacji indywidualnej 
11 Usługa teleinspekcji sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych, kamerą wpychaną wg kalkulacji indywidualnej 
12 Wykonanie kopii płyty DVD 44,00 54,12
13 Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej:    
do 0,5 hektara 1 173,00 1 442,79
powyżej 0,5 hektara wg kalkulacji indywidualnej 
14 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej):    
przyłącza wodociągowego 821,00 1 009,83
przyłącza kanalizacji sanitarnej lub deszczowej  868,00 1 067,64
przyłącza wodociągowego wraz z przyłączem kanalizacyjnym 1 249,00 1 536,27
przyłącza wodociągowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem kanalizacji deszczowej 1 479,00 1 819,17
15 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej ( powykonawczej ) sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wg kalkulacji indywidualnej
16 Plombowanie wodomierza (dotyczy przypadków zerwania lub uszkodzenia plomb Przedsiębiorstwa z winy odbiorcy) lub rozplombowanie wodomierza  78,00 84,24
17 Weryfikacja zgodności zabudowy wodomierza przy punkcie czerpalnym, z obowiązującymi warunkami (wymogami) technicznymi  wg kalkulacji indywidualnej
za każdy następny wodomierz przy punkcie czerpalnym wg kalkulacji indywidualnej
18 Odbiór przebudowy węzła wodomierzowego w obiekcie budowlanym – zmiana lokalizacji wg kalkulacji indywidualnej 
19 Zmiana lokalizacji węzła wodomierzowego (dotyczy wniosku odbiorcy) koszt usługi wyceniany indywidualnie, wg kosztorysu powykonawczego 
20 Odcięcie lub przywrócenie dostawy wody poprzez zakręcenie lub odkręcenie zasuwy   73,00 78,84
21 Odcięcie lub przywrócenie dostawy wody poprzez zakręcenie lub odkręcenie zasuwy z montażem/demontażem wodomierza 110,00 118,80
22 Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji w zbliżeniu kolizji z infrastrukturą przedsiębiorstwa (stawka godzinowa) 118,00 145,14
23 Pełnienie gotowości do sprawowania nadzoru branżowego  54,00 66,42
24 Wykonanie węzła wodomierzowego (poza działalnością taryfową)  wg kalkulacji indywidualnej opartej na rzeczywistym obmiarze robót i bazie czynników cenotwórczych z okresu realizacji 
25 Usługa lokalizacji przyłącza poprzez zadymianie:  wg kalkulacji indywidualnej
stawka godzinowa, w dni robocze wg kalkulacji indywidualnej 
stawka godzinowa, w dni wolne wg kalkulacji indywidualnej 
26 Dowóz wody (stawka za usługę w dni robocze) – dotyczy dostawy wody do 7 m3*    
Strefa I – teren działalności przedsiębiorstwa do 10 km od siedziby  383,00 413,64
Strefa II – teren działalności przedsiębiorstwa do 20 km od siedziby  575,00 621,00
Strefa III – teren działalności przedsiębiorstwa do 30 km od siedziby  766,00 827,28
Gminy spoza terenu działalości przedsiębiorstwa wg kalkulacji indywidualnej
Dowóz wody  (stawka za usługę w dni wolne) – dotyczy dostawy wody do 7 m3*
* dodatkowo dolicza się koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)
27 Udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni robocze) 541,00 584,28
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 8,28 8,94
1 minuta postoju pojazdu * 4,92 5,32
Udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji indywidualnej 
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km wg kalkulacji indywidualnej 
1 minuta postoju pojazdu * wg kalkulacji indywidualnej 
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.    
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)    
28 Udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni robocze) 571,00 616,68
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 8,28 8,94
1 minuta postoju pojazdu * 5,50 5,94
Udrażnianie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji indywidualnej 
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km wg kalkulacji indywidualnej 
1 minuta postoju pojazdu * wg kalkulacji indywidualnej 
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.    
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)    
29 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji nowowybudowanej samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (w dni robocze):
Cena usługi – stawka za 1 mb
do Ø 315 19,00 20,52
powyżej Ø 315 do Ø 500 27,00 29,16
powyżej Ø 600 do Ø 800 34,00 36,72
powyżej Ø 800 do negocjacji
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 8,70 9,40
1 minuta postoju pojazdu * 6,53 7,05
Zleceniodawca usługi we własnym zakresie zapewnia odbiór ścieków.    
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)    

* postój z winy zleceniodawcy

 

W zależności od wielkości zleceń, istnieje możliwość negocjacji cen.
Cennik obowiązuje do odwołania, poprzez wprowadzenie nowego cennika.

 

Poniżej pełny cennik w postaci pliku pdf dostępny również w zakładce Pliki do pobrania

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń