Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Cennik usług RPWiK Tychy S.A.

(obowiązuje od 17.03.2021 r.)

 

Lp. Wyszczególnienie Cena usługi netto w PLN
1 Uzgodnienie lokalizacji inwestycji budowlanych wg kalkulacji indywidualnej
2 Sporządzenie warunków technicznych przebudowy sieci wodociągowej, przyłączy i węzłów wodomierzowych 126,00
3 Uzgodnienie branżowe – potwierdzenie przebiegu sieci wodociągowej wg kalkulacji indywidualnej
4 Uzgodnienie projektu (aneksu do projektu) budowy/przebudowy urządzeń wodociągowych (nie dotyczy nowo budowanych przyłączy wodociągowych). 105,00
5 Wydanie duplikatów dokumentów wg kalkulacji indywidualnej
6 Usługi laboratoryjne wg kalkulacji indywidualnej
7 Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem* (w dni robocze)
Koszt montażu i demontażu wodomierza 136,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 1,86
Ekspertyza wodomierza wraz z montażem i demontażem* (w dni wolne)
Koszt montażu i demontażu wodomierza wg kalkulacji indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
*Do usługi dolicza się opłatę za korzystanie ze stołu legalizacyjnego oraz opłatę dla Urzędu Miar
8 Monitoring ciśnienia i przepływu wody wraz z analizą wg kalkulacji indywidualnej
9 Diagnostyka sieci wodociągowej lub Trasowanie sieci wodociągowej lub Badanie szczelności sieci wodociągowej (stawka godzinowa, w dni robocze) 245,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 2,79
1 minuta postoju * 4,07
Diagnostyka sieci wodociągowej lub Trasowanie sieci wodociągowej lub Badanie szczelności sieci wodociągowej (stawka godzinowa, w dni wolne) 431,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,85
1 minuta postoju * 7,17
10 Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu (w dni robocze):
Czynności pomiarowe 110,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 2,79
1 minuta postoju * 2,63
Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu (w dni wolne)
Czynności pomiarowe 220,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,85
1 minuta postoju * 5,18
11 Usługa teleinspekcji sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych, kamerą wpychaną (stawka godzinowa, w dni robocze): 286,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 3,47
1 minuta postoju pojazdu* 4,78
Usługa teleinspekcji sieci: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz studni głębinowych, kamerą wpychaną (stawka godzinowa, w dni wolne): wg kalkulacji indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
12 Wykonanie kopii płyty DVD 29,00
13 Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza domowego, bez aktualizacji mapy
przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 1 025,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 1 538,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + kanalizacji deszczowej 1 692,00
Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza domowego z aktualizacją mapy
przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 1 794,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej 2 307,00
przyłącze wodociągowe + przyłącze kanalizacji sanitarnej + kanalizacji deszczowej 2 460,00
14 Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej
do 0,5 hektara 788,00
powyżej 0,5 hektara – wg kalkulacji indywidualnej
15 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej)
przyłącza wodociągowego 552,00
przyłącza kanalizacji sanitarnej lub deszczowej 583,00
przyłącza wodociągowego + przyłącza kanalizacyjnego 839,00
przyłącza wodociągowego + przyłącza kanalizacyjnego + przyłącza kanalizacji deszczowej 993,00
16 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej (powykonawczej) sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej wg kalkulacji indywidualnej
17 Wykonanie geodezyjnego podziału nieruchomości gruntowej
na dwie części 1 710,00
za każdą następną cześć 410,00
18 Pomiar geodezyjny (powykonawczy) budynku wraz z przyłączami 1 608,00
19 Plombowanie wodomierza (dotyczy przypadków zerwania lub uszkodzenia plomb przedsiębiorstwa z winy odbiorcy,) lub Rozplombowanie wodomierza 41,00
20 Weryfikacja zgodności zabudowy wodomierza przy punkcie czerpalnym, z obowiązującymi warunkami (wymogami) technicznymi wg kalkulacji indywidualnej
za każdy następny wodomierz przy punkcie czerpalnym
21 Odbiór przebudowy węzła wodomierzowego w obiekcie budowlanym – zmiana lokalizacji wg kalkulacji indywidualnej
22 Zmiana lokalizacji węzła wodomierzowego (dotyczy wniosku odbiorcy) koszt usługi wyceniany indywidualnie, wg kosztorysu powykonawczego
23 Odcięcie lub przywrócenie dostawy wody poprzez zakręcenie lub odkręcenie zasuwy 65,00
24 Nadzór branżowy nad realizacją inwestycji w zbliżeniu kolizji z infrastrukturą przedsiębiorstwa (stawka godzinowa) 69,00
25 Pełnienie gotowości do sprawowania nadzoru branżowego 36,00
26 Montaż dodatkowego wodomierza (podlicznik) wg kalkulacji indywidualnej opartej na rzeczywistym obmiarze robót i bazie czynników cenotwórczych z okresu realizacji
27 Wykonanie węzła wodomierzowego (poza działalnością taryfową)
28 Usługa lokalizacji przyłącza poprzez zadymianie
stawka godzinowa, w dni robocze wg kalkulacji indywidualnej
stawka godzinowa, w dni wolne
29 Dowóz wody (stawka za usługę w dni robocze) – dotyczy dostawy wody do 7 m3*
Strefa I – teren działalności przedsiębiorstwa do 10 km od siedziby 200,00
Strefa II – teren działalności przedsiębiorstwa do 20 km od siedziby 300,00
Strefa III – teren działalności przedsiębiorstwa do 30 km od siedziby 400,00
Gminy spoza terenu działalności przedsiębiorstwa wg kalkulacji indywidualnej
Dowóz wody (stawka za usługę w dni wolne) – dotyczy dostawy wody do 7 m3* wg kalkulacji indywidualnej
* dodatkowo dolicza się koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi)
30 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni robocze) 271,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,39
1 minuta postoju pojazdu * 2,61
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym bez recyklingu (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
31 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni robocze) 286,00
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,39
1 minuta postoju pojazdu * 2,91
Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym z recyklingiem (stawka godzinowa, w dni wolne) wg kalkulacji indywidualnej
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km
1 minuta postoju pojazdu *
Do usługi dolicza się koszt pozyskanego osadu wg aktualnego cennika oczyszczalni lub zawartej umowy z oczyszczalnią.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
32 Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji nowowybudowanej samochodem specjalistycznym – wysokociśnieniowym (w dni robocze)
Cena usługi – stawka za 1 mb
do Ø 315 9,56
powyżej Ø 315 do Ø 500 12,75
powyżej Ø 600 do Ø 800 17,00
powyżej Ø 800 do negocjacji
Koszt dojazdu i powrotu – za 1 km 4,39
1 minuta postoju pojazdu * 2,91
Zleceniodawca usługi we własnym zakresie zapewnia odbiór ścieków.
Koszt wody (pojemność beczki m3 x aktualna cena wody, zgodna z obowiązującą taryfą w czasie wykonania usługi).
33 Opróżnianie osadnika wraz z wywozem ścieków samochodem specjalistycznym wg kalkulacji indywidualnej, zależnej od stopnia złożoności usługi

 

* postój z winy zleceniodawcy

W zależności od wielkości zleceń, istnieje możliwość negocjacji cen.
Do ceny usługi, dolicza się aktualny podatek od towarów i usług.
Cennik obowiązuje do odwołania, poprzez wprowadzenie nowego cennika.

 

Poniżej pełny cennik w postaci pliku pdf dostępny również w zakładce Pliki do pobrania

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń