Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Ceny wody - Gmina Bojszowy

Na podstawie art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1152 z późn. zm), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.070.2.15.2019, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, z dnia 11 września 2019 r. na terenie gminy Bojszowy obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa (na trzy lata), dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla osób korzystających z urządzeń wodociągowych.

 

I rok:

 

W okresie od 17.10.2019 r. do 16.10.2020 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 7,42 8,01 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,34 10,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 7,42 8,01 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,61 6,06 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 7,42 8,01 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 7,42 8,01 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,41 3,68 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 7,42 8,01 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,34 10,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 7,42 8,01 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,61 6,06 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 7,42 8,01 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 7,42 8,01 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,41 3,68 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

W okresie od 17.10.2020 r. do 16.10.2021 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 7,48 8,08 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,34 10,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 7,48 8,08 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,59 6,04 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 7,48 8,08 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 7,48 8,08 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,39 3,66 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 7,48 8,08 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,34 10,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 7,48 8,08 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,59 6,04 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 7,48 8,08 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 7,48 8,08 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,39 3,66 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

W okresie od 17.10.2021 r. do 16.10.2022 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 7,56 8,16 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,34 10,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 7,56 8,16 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,56 6,00 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 7,56 8,16 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 7,56 8,16 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,36 3,63 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 7,56 8,16 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,34 10,09 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 7,56 8,16 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,56 6,00 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 7,56 8,16 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,14 7,71 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 7,56 8,16 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,36 3,63 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono osiem taryfowych grup odbiorców, których charakterystykę obrazuje poniższa tabela:

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
Gospodarstwa domowe I Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe II Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Gospodarstwa domowe III Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe IV Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy I Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy II Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy III Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy IV Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

 

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń