Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Ceny wody - Gmina Tychy

Na podstawie art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.70.146.2021, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 13 lipca 2021 r. na terenie gminy Tychy obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

I rok:

 

W okresie od 29.07.2021 r. do 28.07.2022 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,72

10,50

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,83

6,30

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,29

7,87

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,40

3,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,72

10,50

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,83

6,30

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,29

7,87

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

5,97

6,45

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,40

3,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

 

II rok:

 

W okresie od 29.07.2022 r. do 28.07.2023 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,80

10,58

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,87

6,34

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,36

7,95

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,43

3,70

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,80

10,58

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,87

6,34

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,36

7,95

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

6,02

6,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,43

3,70

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

 

III rok:

 

W okresie od 29.07.2023 r. do 28.07.2024 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,88

10,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,91

6,38

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,42

8,01

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,45

3,73

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

9,88

10,67

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

5,91

6,38

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,42

8,01

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

6,04

6,52

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,45

3,73

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono osiem taryfowych grup odbiorców, których charakterystykę obrazuje poniższa tabela:

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
Gospodarstwa domowe I Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe II Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Gospodarstwa domowe III Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe IV Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy I Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy II Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy III Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy IV Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

 

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń