Działania edukacyjne RPWiK Tychy S.A.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna prowadzi działania edukacyjne w formie udziału oraz organizacji imprez i  kampanii informacyjnych mających na celu ochronę środowiska naturalnego i propagowanie prawidłowych postaw proekologicznych.