Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Informacja – Lędziny

Dodano:

        Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje mieszkańców miasta Lędziny, że w ślad za ustaleniami poczynionymi w toku dyskusji z przedstawicielami samorządu miasta Lędziny, prowadzone są szeroko zakrojone działania w odniesieniu do sieci wodociągowej, mające na celu dalszą stabilizację twardości wody, dostarczanej mieszkańcom Lędzin.

Z uwagi na wiele czynników natury fizycznej, np.: ukształtowanie terenu, nierównomierny pobór wody w ciągu doby, zróżnicowana zabudowa mieszkaniowa, itp., regulacja ta jest procesem skomplikowanym, wymagającym czasu, a jej ostateczny efekt może wymagać nakładów  inwestycyjnych, bezpośrednio w sieć wodociągową. O efektach prac będziemy mieszkańców sukcesywnie informować.

Uprzejmie informujemy, że mimo prowadzonych działań dostarczana mieszkańcom Lędzin woda spełnia wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia, w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z dnia 07 grudnia 2017 r. Poz. 2294.

Nadmieniamy ponadto, że jakość dostarczanej wody jest pod stałą kontrolą laboratoryjną zarówno RPWiK Tychy S.A. jak i stosownych instytucji uprawnionych, z urzędu, do jej kontroli.  

 

Zarząd

RPWiK Tychy S. A.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń