Funkcjonowanie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Brzeszcze

Szanowni Państwo,

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, że w wyniku zakończonego procesu podziału Spółki, z dniem 28 lutego 2018 roku, wszelkie prawa i obowiązki, w zakresie funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta Brzeszcze, zostały przejęte przez Agencję Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach, przy ul. Kościelna 7.

W związku z powyższym, od dnia 28 lutego 2018 roku, Agencja Komunalna Sp. z o.o. jest podmiotem właściwym w zakresie realizacji zadań dotychczas leżących w gestii Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna m. in. takich jak: usuwanie awarii kanalizacyjnych, wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, uzgodnienia branżowe co do przebiegu sieci kanalizacyjnej, wykonywanie inwentaryzacji geodezyjnej przyłączy kanalizacyjnych, rozpatrywanie wniosków o montaż podliczników  opomiarowujących wodę bezpowrotnie zużywaną.

Powrót