Jakość wód głębinowych na terenie gminy Bieruń

Szanowni Państwo

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uprzejmie informuje, że na terenie gminy Bieruń dokonano pomiaru jakości wody z niektórych studni przydomowych. W jego efekcie stwierdzono przekroczenie norm określających jakość wody pitnej (w zakresie odczynu pH, zawartości manganu i azotanów). W przypadku długotrwałego spożywania wody niespełniającej wymagań stawianych wodzie pitnej (a taka sytuacja może mieć dzisiaj miejsce), zachodzi ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z powyższym, RPWiK Tychy S.A. zachęca wszystkich Państwa korzystających ze studni przydomowych, do rozważenia możliwości poboru wody z sieci gminnej, znajdującej się pod ciągłym nadzorem sanitarnym.

Jednocześnie, Przedsiębiorstwo deklaruje swoją pomoc w kwestii badania wody ze źródeł poza siecią wodociągową. Pamiętać należy, że jakość wody jest wynikiem szeregu zdarzeń zewnętrznych, zarówno naturalnych, jak i gospodarczych, a tym samym może zmieniać się w miarę upływu czasu.

 

Zarząd Przedsiębiorstwa

Powrót