Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Jakość wody - Gmina Bieruń

KONTROLNE BIERUŃ

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2021r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Bieruń monitoring kontrolny – kwiecień 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,4 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,18 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

PRZEGLĄDOWY BIERUŃ

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: czerwiec / lipiec 2021r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Bieruń monitoring przeglądowy – wrzesień 2020r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,71 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 12 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l 0,08 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 200 2500
Wapń mg/l 25,9
Magnez mg/l 3,29
Chlorki mg/l 12 250
Sód mg/l 5,22 200
Siarczany mg/l <10 250
Chlor wolny mg/l 0,24 0,3
Azotany mg/l 1,55 50
Azotyny mg/l 0,033 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1 5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 17 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń