Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Jakość wody - Gmina Bieruń

KONTROLNE BIERUŃ

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: grudzień 2021r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Bieruń monitoring kontrolny – listopad 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,2 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,46 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 10 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

PRZEGLĄDOWY BIERUŃ

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: 2022r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Bieruń monitoring przeglądowy – wrzesień 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,4 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,2 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 92 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l 0,15 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 240 2500
Wapń mg/l 25,9
Magnez mg/l 3,75
Chlorki mg/l 15 250
Sód mg/l 9,53 200
Siarczany mg/l <10 250
Chlor wolny mg/l 0,13 0,3
Azotany mg/l 0,92 50
Azotyny mg/l 0,036 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 3,6 5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 38 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń