Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Jakość wody - Gmina Kobiór

KONTROLNE KOBIÓR

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA:  grudzień 2021r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Kobiór monitoring kontrolny – listopad 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,62 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

PRZEGLĄDOWY KOBIÓR

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: 2022r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Kobiór monitoring przeglądowy – maj 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,1 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,36 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 61 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l 0,15 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 220 2500
Wapń mg/l 26,6
Magnez mg/l 2,7
Chlorki mg/l 16 250
Sód mg/l 7,47 200
Siarczany mg/l 30 250
Chlor wolny mg/l 0,04 0,3
Azotany mg/l 3,45 50
Azotyny mg/l <0,033 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,4 5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 23 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń