Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Jakość wody - Gmina Lędziny

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
NASTĘPNA AKTUALIZACJA: lipiec / sierpień 2022r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Lędziny (rejon: Górki, Goławiec) monitoring parametrów grupy A /kontrolny/ – marzec 2022r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,2 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,38 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

 

 

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Lędziny (rejon: Górki, Goławiec) monitoring parametrów grupy B /przeglądowy/ – kwiecień 2022r.
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
NASTĘPNA AKTUALIZACJA: I kwartał 2023r.

NASTĘPNA AKTUALIZACJA: monitoring parametrów grupy A /kontrolny/ – sierpień/wrzesień 2022r.

Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Lędziny /za wyjątkiem rejonu Górki, Goławiec/ – monitoring jakości wody – kwiecień 2022r.

Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)   7,6 6,5-9,5
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Smak   akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,58 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l <10 200
Jon amonowy mg/l 0,13 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 1200 2500
Siarczany mg/l 210 250
Chlorki mg/l 85 250
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Lędziny /za wyjątkiem rejonu Górki, Goławiec/ – monitoring parametrów grupy B /przeglądowy/ – czerwiec 2022r.
Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
NASTĘPNA AKTUALIZACJA:  monitoring parametrów grupy  B /przeglądowy/  –   I/II kwartał 2023r.

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń