Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Jakość wody - Gmina Tychy

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2022r.
Średnia miesięczna z wyników badań prób wody wykonywanych na terenie miasta Tychy /za wyjątkiem dzielnicy Wilkowyje/ – monitoring parametrów grupy A /kontrolny/ – kwiecień 2022 r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,21 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 18 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: czerwiec / lipiec 2022r.
Wynik badania próby wody wykonywanego na terenie miasta Tychy /za wyjątkiem dzielnicy Wilkowyje/ – monitoring parametrów grupy B /przeglądowy/ – marzec 2022r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,1 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,33 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l <10 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l 0,052 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 230 2500
Wapń mg/l 30,4
Magnez mg/l 3,06
Chlorki mg/l 16 250
Fluorki mg/l <0,10 1,5
Sód mg/l 9 200
Siarczany mg/l 27 250
Chlor wolny mg/l 0,09 0,3
Azotany mg/l 4,8 50
Azotyny mg/l <0,033 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,5 5
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C± 2°C po 72h
jtk/1ml 12 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

 

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: lipiec / sierpień 2022r.
Wynik badania próby wody wykonywanego na terenie miasta Tychy – dzielnica Wilkowyje /rejon zasilania SUW LEŚNA/ – monitoring parametrów grupy A /kontrolny/ – kwiecień 2022r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)   6,6 6,5-9,5
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Smak   akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,20 1
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 12 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: czerwiec / lipiec 2022r.
Wynik badania próby wody wykonywanego na terenie miasta Tychy – dzielnica Wilkowyje /rejon zasilania SUW LEŚNA/ – monitoring parametrów grupy B /przeglądowy/ – marzec 2022r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH)   6,7 6,5-9,5
Zapach   akceptowalny akceptowalny
Smak   akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,19 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l <10 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l 0,15 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 390 2500
Magnez mg/l 8,77  
Chlorki mg/l 26 250
Fluorki  mg/l <0,10 1,5
Sód  mg/l 7,71 200
Siarczany mg/l 57 250
Chlor wolny mg/l <0,03 0,3
Azotany mg/l 11,8 50
Azotyny mg/l 0,033 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 2,8 5
Ogólna liczba mikroorganizmów                                     w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 25 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń