Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Jakość wody - Gmina Tychy

KONTROLNE TYCHY

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2021r.
Średnia miesięczna z wyników badań prób wody wykonywanych na terenie miasta Tychy monitoring kontrolny – kwiecień 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,2 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,29 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

PRZEGLĄDOWY TYCHY

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
AKTUALIZACJA: maj / czerwiec 2021r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie miasta Tychy monitoring przeglądowy – marzec 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,3 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,45 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l <10 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,04 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 240 2500
Wapń mg/l 26,1
Magnez mg/l 3,73
Chlorki mg/l 20 250
Sód mg/l 9,96 200
Siarczany mg/l 14 250
Chlor wolny mg/l 0,3 0,3
Azotany mg/l 1,63 50
Azotyny mg/l <0,033 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,5 5
Ogólna liczba mikroorganizmów
w 22°C± 2°C po 72h
jtk/1ml nie wykryto bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń