Logo RPWiK Tychy S.A.
Logo RPWiK Tychy S.A.

Jakość wody - Gmina Wyry

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
NASTĘPNA AKTUALIZACJA: lipiec / sierpień 2022r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Wyry monitoring parametrów grupy A /kontrolny/ – marzec 2022 r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 6,9 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,29 1
Glin µg/l <50 200
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 10 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0

 

Parametry wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. z dnia 11.12.2017r. Poz. 2294)
NASTĘPNA AKTUALIZACJA: czerwiec / lipiec 2022r.
Wynik badania próby wody wykonywany na terenie gminy Wyry monitoring parametrów grupy B /przeglądowy/ – maj 2021r.
Parametr Jednostka Wynik badań Dopuszczalne wartości
Stężenie jonów wodoru (pH) 7,1 6,5-9,5
Zapach akceptowalny akceptowalny
Smak akceptowalny akceptowalny
Barwa mg/l Pt akceptowalna (5) akceptowalna (<15)
Mętność NTU 0,16 1
Mangan µg/l <5 50
Żelazo µg/l 107 200
Glin µg/l <50 200
Jon amonowy mg/l <0,05 0,5
Przewodność elektryczna µS/l 220 2500
Wapń mg/l 25,9
Magnez mg/l 2,75
Chlorki mg/l 16 250
Fluorki mg/l <0,10 1,5
Sód mg/l 7,65 200
Siarczany mg/l 21 250
Chlor wolny mg/l 0,05 0,3
Azotany mg/l 3,63 50
Azotyny mg/l <0,01 0,5
Utlenialność z KMnO4 mg/l 1,4 5
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C± 2°C po 72h jtk/1ml 19 bez nieprawidłowych zmian (<200)
Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0
Bakterie Escherichia coli jtk/100ml 0 0
Clostridium perfringens jtk/100ml 0 0
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń