Kontakt

* - pola wymagane

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, ul. Sadowa 4, 43-100 Tychy (RPWiK Tychy S.A.) informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych przekazanych w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: odo@rpwik.tychy.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez RPWiK Tychy S.A. w oparciu o prawnie uzasadniony interes RPWiK Tychy S.A.,
w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi. Brak tych danych uniemożliwi udzielenie Pani/Panu odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, realizowane poprzez przesłanie żądania na adres: odo@rpwik.tychy.pl.
Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z Pani/Pana pytaniem,
a także przez okres konieczny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania, a w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – dane te będą przetwarzane do czasu jego wniesienia.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów świadczących asystę i wparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformacyjnych, w których są przetwarzane dane osobowe, na podstawie umów powierzenia danych osobowych, zapewniających bezpieczeństwo i pełne stosowanie wymagań wynikających z RODO.

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej RPWiK Tychy S.A., pod adresem: https://rpwik.tychy.pl (zakładka BOK -> RODO).