Realizowane inwestycje

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. realizuje zadania inwestycyjne, z zakresu przebudowy sieci wodociągowych azbestowo- cementowych, dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Celem projektu jest uzyskanie efektu ekologicznego, wynikającego z wymiany rurociągów azbestowo- cementowych na polietylenowe. Przedmiotowe inwestycje stanowią element polityki przedsiębiorstwa i wypełniają najwyższe standardy, związane z dostawą wody pitnej.