Władze spółki

 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 2. Rada Nadzorcza w składzie:
 • Piotr Achtelik – Przewodniczący
 • Bolesław Bliźniak – Wiceprzewodniczący
 • Jan Janik – Sekretarz
 • Tomasz Banasik – Członek
 • Beata Dyduch – Członek
 • Mirosław Duży – Członek
 • Longina Giedwiłło – Członek
 • Bronisław Gembalczyk – Członek
 • Jolanta Połap – Członek
 1. Zarząd spółki w składzie:
 • Krzysztof Zalwowski – Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
 • Marek Dygoń – Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Technicznych