Ochrona instalacji wodociągowych

Szanowni Państwo

W związku ze zbliżającym się zagrożeniem wynikającym z niskich temperatur, dla niezawodnego funkcjonowania wodomierzy głównych, przyłączy i wewnętrznych instalacji wodociągowych, RPWiK Tychy S.A. zwraca się do swoich kontrahentów o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe zabezpieczenie urządzeń pomiarowych, przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, zwłaszcza, gdy urządzenia te znajdują się w nieogrzewanych pomieszczeniach.

Powyższe działania pozwolą uniknąć awarii tych urządzeń.

Awarie infrastruktury wodociągowej będącej w eksploatacji RPWiK Tychy S.A. prosimy zgłaszać do Dyspozytora RPWiK Tychy S.A. tel. /32/ 325 – 70 – 00 lub całodobowy, bezpłatny numer Pogotowia – 994.

Powrót