Polecenie zapłaty

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Polecenie zapłaty

Szanowni Państwo
Mamy przyjemność zaproponować Państwu skorzystanie z usługi Polecenia Zapłaty. Polecenie stanowi wygodną formę rozliczeń, w przypadku dokonywania regularnych płatności.

Jakie korzyści płyną ze skorzystania z Polecenia Zapłaty?
Przede wszystkim, mają Państwo gwarancję terminowego uregulowania zobowiązań, bez konieczności pamiętania o zapłacie za nie. Należy jedynie pamiętać o zapewnieniu wystarczających dla realizacji zobowiązania środków na rachunku.

Jak działa Polecenie Zapłaty?
Inicjatorem Polecenia Zapłaty zawsze będzie RPWiK Tychy S.A. Proponujemy zatem Państwu podpisanie zgody na obciążanie rachunku bankowego, w drodze Polecenia Zapłaty, kwotami wynikającymi z zobowiązań w umownych terminach zapłaty, czyli przewidzianych na fakturze.

Formularz zgody na obciążenie rachunku: Zgoda na polecenie zapłaty

Po wypełnieniu, wydrukowaniu i podpisaniu, zgodę na obciążenie rachunku bankowego należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta RPWiK Tychy S.A. Udzielenie przez Państwa zgody będzie skutkowało obciążaniem Państwa rachunku bankowego, wskazanego w dokumencie zgody, w terminach płatności wskazanych na fakturach. O wysokości kwot do zapłaty będziecie Państwo informowani na fakturach. Istnieje możliwość odwołania zgody na Polecenie Zapłaty w przypadku, gdy nie będziecie Państwo zainteresowani dalszym obciążeniem rachunku.

Formularz odwołania zgody na obciążenie rachunku: Odwołanie polecenia zapłaty

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej propozycji.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń