Procedura Antykorupcyjna dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

Zarząd RPWiK Tychy S.A. informuje, iż z dniem 01.02.2019 r. w Przedsiębiorstwie zaczęły obowiązywać  zasady zawarte w  przyjętej prawnie Procedurze Antykorupcyjnej. Wprowadzenie powyższych zasad postępowania wynika z realizacji działań  zapobiegających zjawiskom o charakterze korupcyjnym.

Powrót