Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Mikołowskiej w Tychach.

 

Szanowni Państwo – Mieszkańcy dzielnicy Wilkowyje.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje, iż zgodnie z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy, na lata 2018-2022, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta nr LI/856/18, z dnia 27 września 2018r., prowadzi inwestycję związaną z przebudową sieci wodociągowej z rur azbesto-cementowych, w ulicy Mikołowskiej, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wierzbową (rejon budynku nr 205), do wysokości budynku nr 155.

Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem strategicznym dla tej części miasta, mającym na celu zagwarantowanie niezakłóconej dostawy wody mieszkańcom oraz spełnienie, przez Przedsiębiorstwo, wymagań zawartych w regulacjach prawnych, związanych z „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

Z uwagi na specyficzne warunki w jakich prowadzone są roboty, zakończenie inwestycji planowane jest na dzień 30 kwietnia 2019r.

Wykonawca działający na zlecenie RPWiK Tychy S.A., w celu zminimalizowania uciążliwości w ruchu kołowym i pieszym, dołoży wszelkich starań aby skrócić czas wykonywania inwestycji.

Za wszelkie utrudnienia związane z prowadzonymi pracami przepraszamy.

Powrót