Realizowane inwestycje

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Realizowane inwestycje

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna realizuje na bieżąco zadania inwestycyjne, dofinansowane ze środków pomocowych, z zakresu:
– przebudowy sieci azbestocementowych wodociągowych,
– zabudowy instalacji fotowoltaicznych,
– budowy stacji uzdatniania wody.

Celem wszystkich tych zamierzeń jest uzyskanie efektów ekologicznych, przyczyniających się do poprawy jakości dostarczanej wody pitnej, redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i podniesienie poziomu ochrony przed skutkami niekorzystnych zmian klimatu.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa stacji uzdatniania wody SUW Bielska w Tychach, według modelu „zaprojektuj i wybuduj”, wydobywanej z trzech studni głębinowych.

Prace budowlane rozpoczęły się 25 maja 2023 roku, a efekty ekologiczne tego przedsięwzięcia przewiduje się uzyskać 31 marca 2025 roku.

Celem tej inwestycji jest zabezpieczenie ciągłości dostawy wody pitnej dla mieszkańców miasta i gminy Tychy, na wypadek wystąpienia jej zaburzeń mogących mieć miejsce w efekcie zmian klimatu, która obecnie dostarczana jest ze zbiorników powierzchniowych i poprzez system hurtowego dostawcy, co wiązać się może
z ryzykiem naruszenia ciągłości jej dostaw wywołanych suszą.

RPWiK Tychy S.A. pozyskało na powyższy cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe”. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”, stanowiące 100 % całkowitego kosztu tego przedsięwzięcia.

Inwestycja

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń