RPWiK Tychy S.A. Informuje

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

RPWiK Tychy S.A. Informuje

Dodano:

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Lędzin

 

W związku z pojawiającymi się reklamacjami, co do jakości wody dostarczanej konsumentom w Lędzinach, w dniu 05.07.2022r. przeprowadzone zostały działania kontrolne ze strony Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Przedmiotowa kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, a jakość wody dostarczanej przez RPWiK Tychy S.A. jego Odbiorcom w Lędzinach, spełnia normy zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że o ewentualnych przypadkach doraźnego zakłócenia jakości wody, co może być wynikiem awarii sieci wodociągowej lub nietypowych zjawisk w jej funkcjonowaniu, np. nagłego, bardzo znacznego poboru wody w dni upalne (np. przy jednoczesnym napełnianiu dużych zbiorników wody), należy niezwłocznie informować dyspozytora Przedsiębiorstwa, aby możliwym było niezwłoczne wszczęcie procedury reklamacyjnej.

Wyniki badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, można znaleźć na stronie internetowej Przedsiębiorstwa  https://rpwik.tychy.pl/jakosc-wody-gmina-ledziny/

W przypadku pytań dotyczących jakości wody, pracownicy laboratorium zakładowego pozostają do Państwa dyspozycji.

 

                                                                                    Z poważaniem            

                                                                            Zarząd RPWiK Tychy S.A.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń