Ścieżka edukacyjna w Tyskich Wodociągach. Przybliżając firmę swoim klientom, promujemy picie wody prosto z kranu.

Drodzy odbiorcy,

Jest nam bardzo miło, że w miesiącu październiku br., w odpowiedzi na liczne prośby, udało się uruchomić inauguracyjną „Ścieżkę edukacyjną w Tyskich Wodociągach”. Są to zajęcia edukacyjne dla uczniów i młodzieży powyżej 6 klasy szkoły podstawowej.

Stosując różne formy komunikacji, staramy się pokazać prawdziwy obraz Przedsiębiorstwa. Prezentujemy dużą sprawność w działaniu, którą każdego dnia osiągamy dzięki nowoczesnym technologiom, także własnego autorstwa.

Jednocześnie, prowadzimy dialog z młodymi ludźmi, którzy nas odwiedzają w zakresie sposobu gospodarowania wodą, istoty jej oszczędzania w życiu codziennym oraz jej ochronie.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobywana w trakcie projektu, przyczynia się do podniesienia świadomości ekologicznej uczestników oraz przybliży im naturę funkcjonowania Przedsiębiorstwa.

Powrót