Zlecenie nadzoru branżowego nad robotami oraz przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej RPWiK Tychy S.A.

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Zlecenie nadzoru branżowego nad robotami oraz przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej RPWiK Tychy S.A.

Przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci wodociągowej RPWiK Tychy S.A. Inwestor zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego [link do dokumentu], a następnie, po uzgodnieniu ww. dokumentacji, należy wystąpić ze Zleceniem o pełnienie nadzoru nad robotami oraz przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa [link do dokumentu], dalej „Zlecenie”. Zlecenie winno zostać złożone minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Zlecenie zachowuje ważność przez 60 dni od daty jego zaakceptowania i przyjęcia przez RPWiK Tychy S.A. W przypadku nieprzystąpienia przez Zleceniodawcę do prac w okresie ważności Zlecenia, Zleceniodawca winien ponownie wystąpić ze Zleceniem o pełnienie nadzoru. Zlecenie należy wysłać na adres: nadzory@rpwik.tychy.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń