Zlecenie nadzoru branżowego w obrębię infrastruktury RPWiK Tychy S.A.

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Zlecenie nadzoru branżowego w obrębię infrastruktury RPWiK Tychy S.A.

Przed przystąpieniem do prac w obrębie infrastruktury wodociągowej RPWiK Tychy S.A. inwestor zobowiązany jest do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie branżowo-lokalizacyjne planowanych prac [link do dokumentu], a następnie po uzgodnieniu planowanych prac, należy wystąpić ze Zleceniem o pełnienie nadzoru branżowego nad urządzeniami wodociągowymi będącymi własnością RPWiK Tychy S.A. [link do dokumentu], dalej „Zlecenie”. Zlecenie winno zostać złożone minimum 14 dni przed planowanym rozpoczęciem prac. Zlecenie zachowuje ważność przez 60 dni od daty jego zaakceptowania i przyjęcia przez RPWiK Tychy S.A. W przypadku nie przystąpienia przez Zleceniodawcę do prac w okresie ważności Zlecenia, Zleceniodawca zapłaci RPWiK Tychy S.A. opłatę za „Gotowość do pełnienia nadzoru branżowego bez konieczności pobytu na budowie”, wg. cennika umieszczonego na stronie internetowej rpwik.tychy.pl. Zlecenie należy wysłać na adres: nadzory@rpwik.tychy.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń