Trochę historii

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Trochę historii

Do 1939 r. budowa i eksploatacja wodociągów leżała w gestii Państwowych Zakładów Wodociągowych na Górnym Śląsku. Działalność tę przejęło w 1951 r. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Ono też z dniem 01.01.1976 r., przejęło 18 powiatowych i miejskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. 

 

W ten sposób powstał Zakład nr 4 w Tychach. 01.08.1991 r. nastąpił podział WPWiK i Zakład nr 4 stał się samodzielnym przedsiębiorstwem, o nazwie Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Przez blisko 20 lat (1976-1994) RPWiK działało na obszarze 14 miast i gmin: Tychy, Mikołów, Łaziska, Orzesze, Suszec, Kobiór, Pszczyna, Bojszowy, Miedźna, Brzeszcze, Goczałkowice, Czechowice-Dziedzice, Lędziny i Bieruń. Z biegiem czasu jednak poszczególne miasta wyrażały chęć posiadania własnych służb wod.-kan. I tak: w roku 1998 odłączył się Mikołów, dwa lata później tj. 1.02.2000 r. oczyszczalnię ścieków w Urbanowicach przekazano Tychom. Również w roku 2000 odłączyły się: Pszczyna, Goczałkowice i Suszec. 01.01.2002 r. miejscową oczyszczalnię ścieków przejęły Łaziska. Ostatnia roszada nastąpiła 01.12.2003 r., kiedy to oczyszczalnię ścieków przejęły Brzeszcze.

 

W wyniku, toczącego się od 06.03.1999 r. postępowania naprawczego, 22.10.2003 r. złożono wojewodzie śląskiemu komplet dokumentacji w celu przeprowadzenia procesu prywatyzacji przedsiębiorstwa. 03.11.2003 r. wojewoda śląski wystąpił do ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o komercjalizację RPWiK. 18.05.2004 r. Minister Jacek Socha podpisał akt komercjalizacji, przekształcając RPWiK w spółkę akcyjną, której jedynym akcjonariuszem został Skarb Państwa. Kapitał zakładowy Spółki dzielił się na 7.000.000 akcji imiennych, o wartości nominalnej 10 zł każda. Od 01.12.2004 r. RPWiK działa jako Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna (nr KRS 0000219629).

 

W dniu 18 października 2007 r. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa a miastem Tychy, zawarto umowę nieodpłatnego przeniesienia własności akcji. Działając na mocy art.4a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r., nr 171, poz. 1397 z późn. zm.), Skarb Państwa przeniósł nieodpłatnie na rzecz miasta Tychy 5.950.000 szt. akcji RPWiK Tychy S.A., stanowiących 85% wszystkich akcji Spółki. Pozostała pula 15% (tj. 1.050.000 szt. akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.500.000 zł) przeznaczona została dla uprawnionych pracowników.

 

Ostatecznie w gestii Skarbu Państwa pozostało 2.606 akcji, czyli 0,04% całego kapitału zakładowego Spółki. Natomiast, w dniu 10 maja 2010 roku, Gmina Tychy podpisała umowy nieodpłatnego przeniesienia własności akcji, z pozostałymi gminami, na terenie których RPWiK Tychy S.A. świadczyło swoje usługi.

 

19 sierpnia 2010 roku MSP podpisało umowę z Gminą Tychy o nieodpłatnym przekazaniu na jej rzecz swojego pakietu akcji (0,04% kapitału zakładowego). Wówczas to struktura własnościowa Spółki przedstawiała się następująco (wg ilości posiadanych akcji):

 • Tychy – 2.566.355 akcji (36,66% kapitału zakładowego),
 • pracownicy – 1.047.394 (14,96%),
 • Orzesze – 557.141 (7,96%),
 • Bieruń – 519.328 (7,42%),
 • Łaziska Górne – 454.407 (6,49%),
 • Wyry – 438.088 (6,26%),
 • Czechowice-Dziedzice – 428.977 (6,13%),
 • Brzeszcze – 345.605 (4,94%),
 • Lędziny – 300.178 (4,29%),
 • Bojszowy – 206.589 (2,95%),
 • Kobiór – 135.938 (1,94%).

 

6 sierpnia 2013 roku, Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę zatwierdzającą plan podziału RPWiK Tychy S.A., poprzez wydzielenie, w drodze przeniesienia, części majątku Spółki do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach -Dziedzicach. W dniu 11 października 2013 roku, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał stosownych wpisów do KRS, sankcjonujących decyzje wynikające z planu podziału Spółki. Z tą datą wszystkie akcje Gminy Czechowice-Dziedzice zostały unicestwione, a kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. został stosownie obniżony i wynosił wówczas 65.710.230,00 zł. Tym samym z grona właścicieli Spółki wystąpiła gmina Czechowice-Dziedzice, zmieniając stosownie udział pozostałych w Spółce podmiotów.

 

W dniu 21.11.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie podziału Spółki, poprzez wydzielenie, w drodze przeniesienia części majątku Spółki na rzecz Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach oraz Agencji Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeszczach. W dniu 21.12.2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód dokonał stosownych wpisów do KRS. Z dniem 22.01.2018 r. dokonano wpisu podziału, do KRS, dla Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka Akcyjna, natomiast w dniu 28.02.2018r. dokonano wpisu dla Agencji Komunalnej Spółka z o.o. w Brzeszczach, zamykającego podział Spółki. Aktualnie kapitał zakładowy RPWiK Tychy S.A. wynosi 58 280 380,00 zł.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń