Ceny wody – Gmina Brzeszcze

Logo Wodociagi Tyskie
logo-wodociagityskie_ok2-mobile_nomargin_ok.svg

Ceny wody - Gmina Brzeszcze

Na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.70.80.2022, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 5 grudnia 2022 r. na terenie gminy Brzeszcze obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

 

I rok:

 

W okresie od 22.12.2022 r. do 21.12.2023 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

9,66

10,43

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,49

11,33

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

9,66

10,43

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,25

6,75

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

9,66

10,43

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,83

8,46

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

9,66

10,43

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,59

3,88

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

9,66

10,43

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,49

11,33

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

9,66

10,43

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,25

6,75

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

9,66

10,43

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

7,83

8,46

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

9,66

10,43

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,59

3,88

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

 

II rok:

 

W okresie od 22.12.2023 r. do 21.12.2024 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

9,72

10,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,74

11,60

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

9,72

10,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,35

6,86

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

9,72

10,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

8,05

8,69

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

9,72

10,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,66

3,95

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

9,72

10,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,74

11,60

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

9,72

10,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,35

6,86

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

9,72

10,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

8,05

8,69

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

9,72

10,50

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,66

3,95

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

 

III rok:

 

W okresie od 22.12.2024 r. do 21.12.2025 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Wyszczególnienie

Cena/stawka opłaty netto

Cena/stawka opłaty z VAT

Jednostka miary

Gospodarstwa domowe I

Cena za dostarczoną wodę

10,35

11,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,89

11,76

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe II

Cena za dostarczoną wodę

10,35

11,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,41

6,92

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe III

Cena za dostarczoną wodę

10,35

11,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

8,18

8,83

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Gospodarstwa domowe IV

Cena za dostarczoną wodę

10,35

11,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,70

4,00

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy I

Cena za dostarczoną wodę

10,35

11,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

10,89

11,76

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy II

Cena za dostarczoną wodę

10,35

11,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

6,41

6,92

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy III

Cena za dostarczoną wodę

10,35

11,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

8,18

8,83

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

Pozostali odbiorcy IV

Cena za dostarczoną wodę

10,35

11,18

zł/m3

Stawka opłaty abonamentowej

3,70

4,00

zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

Taryfowe grupy odbiorców usług

 

Taryfowa grupa odbiorców usług

Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców

Gospodarstwa domowe I

Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.

Gospodarstwa domowe II

Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

Gospodarstwa domowe III

Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.

Gospodarstwa domowe IV

Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

Pozostali odbiorcy I

Pozostali  – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.

Pozostali odbiorcy II

Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

Pozostali odbiorcy III

Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.

Pozostali odbiorcy IV

Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym  (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

 

 

Zapraszamy do rejestracji w iBOK RPWiK Tychy S.A. (www.ibok.rpwik.tychy.pl)

Uwaga!

Przeglądarka internetowa, z której korzystasz jest przestarzała, przez co strona nie będzie wyświetlać się w prawidłowy sposób.

'Wymagana zmiana przeglądarki na np.: Chrome, Firefox, Opera

Masz pytania? Zadzwoń